Php Url Yönlendirme – Header Location - FighTekno

Php Url Yönlendirme – Header Location


İki şekil kullanımı mevcut. Birincisi direkt anlık olarak yönlendirme birisi zamanlı yönlendirme. Php url yönlendirmeyi iki türlü göstereceğim. Birincisi normal kodla ikincisi fonksiyonla. Birincisiyle başlayalım;
<?php header("Location: http://figttekno.blogspot.com.tr"); ?>
Bu kod direkt olarak belirttiğim urlye gönderir.

Zamanlı yönlendirme;

" <?php header("Refresh: 3; url=http://figttekno.blogspot.com.tr"); ?> "

Yukarıdaki kod 3 saniye sonra belirttiğim urlye gönderecek. 3 rakamını değiştirerek yönlendirme süresini değiştirebilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar